Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania pomorskimi NGO

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju pomorskich organizacji pozarządowych NGO.

Szkolenia NGO

Cel szczegółowy nr 1: Podniesienie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu przywództwa, rozwiązywania konfliktów, finansowania zewnętrznego, wśród 72 pracowników organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach, wizytach mentorskich do dnia 31.12.2022r. Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie potencjału marketingowego 36 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział targach NGO do dnia 31.12.2022r. Cel szczegółowy nr 3: Podniesienie poziomu współpracy i integracji 36 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez współtworzenie i rozwój Platformy Internetowej Projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO do dnia 31.12.2022r.

Aktualności

Inicjatywy

Organizacje biorące udział w projekcie, mogą tworzyć wspólne inicjatywy, w tym miejscu będziemy dzielić się ich efektami.

Projekt

Celem głównym projektu pn.: „Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO” jest: „Podniesienie potencjału organizacyjnego 36 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach, wizytach mentorskich do dnia 31.12.2022r.

Organizacje pozarządowe

Obszar realizacji projektu obejmuje województwo pomorskie. W procesie rekrutacji organizacji pozarządowych Wnioskodawca pierwszeństwem udziału w projekcie obejmie organizacje z obszarów miejscowości poniżej 25 tyś mieszkańców. Jak wynika z danych źródłowych organizacje z obszarów wiejskich i miejsko- wiejskich mają najniższe zdolności organizacyjne i cechuje je wolniejszy poziom rozwoju (opis w dalszych częściach wniosku).

Grupę docelową projektu będzie stanowiło bezpośrednio 72 pracowników/współpracowników organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Poprzez objęcie wsparciem pracowników, skorzystają również same organizacje (36), dzięki czemu zwiększy się ich potencjał organizacyjny.

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content