Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot"

Opis organizacji

Fundacja “Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot” założona została przez Gminy Gdańsk, Gdynię , Sopot i Tczew oraz spółkę Nederpol w roku 1993 dla utworzenia sieci monitoringu regionalnego. Monitoring powietrza atmosferycznego oznacza bezpośrednie pomiary powietrza w różnych punktach, wybranych jako reprezentatywne dla jakości powietrza , albo jako “gorące miejsca” wyjątkowo wysokich stężeń substancji zanieczyszczających. Dane z monitoringu wykorzystywane są do :

  • identyfikacji miejsca i przyczyny problemów zanieczyszczenia powietrza,
  • weryfikacji przestrzegania kryteriów jakości powietrza,
  • oszacowania tendencji długoterminowych,
  • procesu modelowania,
  • pomiaru skuteczności zaleceń wynikających z kontroli.
Odwiedź naszą witrynę

Zespół

Magadalena Haas

Dyrektor Fundacji

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content