Fundacja Q Sztuce

Opis organizacji

Fundacja Q Sztuce prowadzi wszechstronną działalność na rzecz kultury i sztuki oraz aktywizowania społeczeństwa poprzez promowanie kultury, dziedzictwa kulturalnego, organizowanie, wspieranie i animowanie inicjatyw kulturalnych, artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Za cel stawiamy sobie jednoczenie pokoleń i grup społecznych, poprzez działania artystyczne, kulturalne, edukacyjne i społeczne. Zorganizowaliśmy różnorodne wydarzenia artystyczne i społeczne przeznaczone dla szeregu grup odbiorców zarówno dzieci jak i dorosłych. Ponadto każdego roku podejmujemy współpracę z lokalnymi specjalistami, stowarzyszeniami i instytucjami, dążąc do stworzenia atrakcyjnej oferty programowej na podstawie wymiany doświadczeń i wiedzy oraz realizowania wspólnych działań i celów. Nasza działalność od początku istnienia skupiała się na zadaniach prospołecznych i często podejmowaliśmy się również zadań charytatywnych w formie współpracy, jak również autorskich pomysłów, ponieważ pomaganie integruje, pozwala rozwijać różne umiejętności oraz daje poczucie sensu i satysfakcji.

Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Joanna Borowiec

prezes fundacji - realizacji celów Fundacji, decyzyjność, organizacja

Anna Julia Lewandowska

wiceprezes fundacji - realizacji celów Fundacji, decyzyjność, organizacja

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Działalność fundacji to aktywności artystyczne, edukacyjne i społeczne. W tym roku rozszerzamy działania poprzez przejęcie Fundacji Nadaktywni, której celem jest działalność na rzecz seniorów, osób starszych i wykluczonych. Fundacja przez kilkanaście lat działalności wypracowała wiele ważnych projektów, wspólnie bazując na wiedzy doświadczeniu wchodzimy w nową jakość i zakres działalności. Będziemy angażować osoby ze środowisk wykluczonych poprzez zapraszanie ich do wspólnych działań artystycznych nie tylko w roli odbiorców kultury, ale także jako współtwórców projektów. Planujemy kolejne projekty poszerzyć integrację międzypokoleniową angażując młodych ludzi do współpracy. Aktualnie wdrażamy projekt „Wystawy wędrownej”, który jest cyklem wydarzeń kulturalnych polegających na wystawie sztuki z zakresu: malarstwo, rysunek, ceramika, fotografia, grafika, rzeźba, biżuteria artystyczna wraz ze spotkaniami autorskimi i warsztatami artystyczno-edukacyjnymi. Wydarzenia skierowane są do mieszkańców małych miejscowości lub z trudnym dostępem do instytucji kultury, a dzięki temu, że wystawa ma charakter mobilny może dotrzeć do najmniejszych i najbardziej oddalonych zakątków regionu. Pragniemy kontynuować projekt „Wystawy wędrownej” w najbliższych latach, rozszerzając o nowe regiony, nowe miejsca działalności we współpracy z instytucjami otwartymi na współpracę. Zależy nam, aby projekt wpisał się na stałe w nasze działania, był długofalowym, trwałym i stanowił integralną część rozwoju kulturalnego i społecznego regionów.

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content