Fundacja Transplantacja LIVERstrong

Opis organizacji

Fundacja powstała z dramatycznych doświadczeń fundatora – Grześka Perzyńskiego, któremu w 2002 roku w ostatniej możliwej chwili, w stanie skrajnym, przeszczepiono wątrobę. Dzięki ogromnej determinacji i woli walki ponownie nauczył się wykonywać podstawowe czynności, jak chodzenie, czy wstawanie ze szpitalnego łóżka, poprzez ciężką i długotrwałą rehabilitację.

Nawet kiedy czuł i był świadkiem własnego umierania, a także zaraz po operacji, kiedy musiał zmierzyć się z ogromną niewiadomą nowego życia podejmował również mentalną walkę o pozytywny kapitał myśli i nastawienia, co pomogło mu przetrwać i wierzyć do samego końca.

Dramat tamtych miesięcy, a także dwie transplantacje nerki jego starszego brata zainspirowały do powołania fundacji, dzięki której może nieść tę dramatyczną, a jednocześnie pozytywną i budującą narrację, by dać nadzieję innym, nie tylko pacjentom.

Fundacja działa na rzecz pacjentów przed, jak i po transplantacjach, a także osób dializowanych. Podejmuje także starania w sferze legislacji i regulacji w interesie swoich pacjentów, współpracując z Parlamentem, Ministerstwem Zdrowia, Rzecznikiem Praw Pacjenta, Poltransplantem, czy Polskim Towarzystwem Transplantacyjnym oraz innymi. Drugim istotnym filarem statutowym Fundacji jest promocja pięknej idei dzielenia się życiem, jaką jest transplantacja i związane z nią dawstwo organów, które od dłuższego czasu przechodzi poważny kryzys z uwagi na malejącą liczbę dawców organów.

Grzegorz i jego brat żyją dzięki swoim dawcom, którzy gdzieś, kiedyś zdecydowali cudownie, że po swojej śmierci chcą uratować życie komuś, kogo nawet nie znają i nigdy nie spotkają. Ta Fundacja ma nieść nadzieję, a także inspirację.

Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Grzegorz Perzyński

Prezes - człowiek orkiestra i dyrygent w jednej osobie, spiritus movens i motor całej Fundacji.

Sylwia Sieńkowska

Wiceprezeska - specjalistka od spraw technicznych, finansowych i nie tylko, z oczywistych względów w cieniu Prezesa, ale bez niej, nie byłoby niczego.

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Działalność w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

Po niespełna dwóch miesiącach naszej działalności zostaliśmy zaproszeni przez Rzecznika Praw Pacjenta do Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako pierwsza organizacja działająca w obszarze transplantologii. Uczestniczymy w spotkaniach i przyłączamy się do akcji organizowanych przez Rzecznika Praw Pacjenta oraz zrzeszone organizacje. Jedną z najważniejszych inicjatyw, którą wspieramy jako członkowie Rady jest wprowadzenie do szkół przedmiotu Wiedza o zdrowiu.

Szczepionki przeciw Covid-19 dla naszych pacjentów

Fundacja działa na rzecz pacjentów przed, jak i po transplantacjach, a także osób dializowanych, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego. Od kiedy pojawiła się możliwość szczepień przeciw Covid-19 apelowaliśmy o jak najszybsze umożliwienie szczepień dla naszych pacjentów, z uwagi na wysokie ryzyko śmierci. Dzięki naszym staraniom (listy, apele, spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Transplantacji) pacjenci z obniżoną odpornością mają możliwość zaszczepienia się kolejnymi dawkami w pierwszej kolejności.

Od przeszczepienia do IRONMANA - 20 lat po dramatycznej transplantacji wątroby

W 2021 roku Prezes Fundacji promował piękną ideę dzielenia się życiem, jaką jest transplantacja, poprzez start w zawodach triathlonowych. Został Ambasadorem CITI HANDLOWY IRONMAN 70.3 WARSAW oraz Enea IRONMAN Gdynia gdzie do ukończenia pełnego dystansu (3,8 km pływania, 180 km na rowerze oraz 42,2 km biegania) zabrakło 20 kilometrów biegu. W tym roku ponownie podejmuje to wyzwanie na pełnym dystansie IRONMANA. Startuje w zawodach w ramach kampanii społecznej pt. ” Od przeszczepienia do IRONMANA – 20 lat po dramatycznej transplantacji wątroby”, której zadaniem jest zwrócenie społecznej uwagi na palące problemy polskiej transplantologii, w tym malejącą liczbę organów.

Konferencja i wystawa z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji w Senacie RP 27 stycznia 2022 r.

Jesteśmy pomysłodawcami i współorganizatorami Konferencji w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji w Parlamencie RP, która odbyła się 27 stycznia 2022 roku w Senacie RP. Konferencji towarzyszyła wystawa pt. “Bioniczna rewolucja. Fascynująca opowieść o powstaniu 3D bionicznej trzustki”, przygotowana przez Fundację Badań i Rozwoju Nauki. Konferencja i wystawa zostały uroczyście otwarte przez marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego. Ogromnym walorem tej konferencji jest fakt, że była to inicjatywa czysto pacjencka. Ponadto, tematy wystąpień znakomitych prelegentów zabrały nas najpierw do pięknych źródeł polskiej transplantologii, by ostatecznie przenieść nas do nieprawdopodobnych i spektakularnych, jak się obecnie wydaje, rozwiązań, które już niedługo mogą stać się naszą rzeczywistością. A wszystko to w sercu polskiej demokracji, jaką jest Parlament RP.

Infolinia wsparcia psychologicznego dla pacjentów przed i po transplantacji oraz ich rodzin

Jednym z naszych ambitnych celów jest stworzenia infolinii, która byłaby wygodnym wsparciem psychologicznym wobec niełatwych wyzwań pacjentów transplantacyjnych, którzy muszą mierzyć się czasami z pewnymi skutkami leków immunosupresyjnych, obawą o utratę nowego organu, czy niekiedy nawet traumą związaną ze śmiercią swojego dawcy.

Olimpiada dla Transplantacji

Kolejnym naszym długoterminowym celem jest zorganizowanie Turnieju sportowego dla ośrodków transplantacyjnych, w którym brałyby udział reprezentacje składające się z pacjentów, rodzin, lekarzy, partnerów, sponsorów itp. Byłaby to świetna okazja do integracji środowiska transplantacyjnego wewnątrz ośrodków i między ośrodkowo, promocja sportu po przeszczepie i pięknej idei transplantacji wśród społeczeństwa.

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content