Fundacja Życie i Pasja

Opis organizacji

Fundacja “Życie i Pasja” powstała w kwietniu 2010 r. z potrzeby serc ludzichcących pomagac najsłabszym. Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom potrzebującym, w szczególności z regionów zagrożonych bezrobociem, alkoholizmem i patologią społeczną. Nasze cele realizujemy poprzez pomoc materialną, organizację i wspieranie różnych form aktywności, w celu przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i wyobcowania społecznego. Propagujemy postawy zgodne z biblijnymi wartościami w zakresie etyki i moralności.

Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Świetlica środowiskowa dla dzieci pod nazwą "Klub Biskupia 6"

Świetlica działa od wtorku do czwartku w godzinach popołudniowych. Na zajęcia regularnie uczęszcza około 20 dzieci.

Spotkania dla kobiet

Tematyczne spotkania dla kobiet odbywają się co piątek ww “Klubie Biskupia 6”. Podnosimy różne kwestie: przeciwdziałanie uzależnieniom, aktywizacja, rozwój osobisty, odpowiedzialni rodzice oraz wiele innych.

Projekty we współpracy z Urzędem Miasta Gdańsk

Realizujemy własne projekty wsparte finansowo przez Urząd Miasta Gdańska skierowane do dzieci i, młodzieży oraz rodziców.

Dystrybucja żywności
Nawiązaliśmy współpracę z Pomorskim Bankiem Żywności w Gdańsku. Dzięki temu możemy wymiernie pomagać rodzinom w najtrudniejszej sytuacji materialnej.
Stale pomagamy około 80 rodzinom.
Dystrybucja charytatywnej odzieży używanej

Dzięki hojności naszych ofiarodawców uruchomiliśmy nową formę pomocy charytatywnej – dystrybucję bezpłatnej odzieży używanej pod nazwą

"Pokoik" działalność charytatywna Fundacji "Życie i Pasja"
INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content