Inicjatywy

Poniżej prezentujemy wspólne inicjatywy podejmowane przez organizacje uczestniczące w projekcie “Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO”

Inicjatywa 1

krótki opis inicjatywy

Inicjatywa 2

krótki opis inicjatywy

Inicjatywa 3

krótki opis inicjatywy

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content