Ochotnicza Straż Pożarna w Kępicach

Opis organizacji

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z Dnia 7 kwietnia 1989r. – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pożarowej. Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków, a głównym celem jest zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. Zadaniem OSP jest również rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-rozrywkowej. Ochotnicza Straż Pożarna w Kępicach rozpoczęła działalność w maju 1951 roku z inicjatywy grupy młodych społeczników, której przewodzili druhowie: Feliks Sadlej i Mieczysław Goniszewski. Dla jej działalności zaadoptowano stojący na skrzyżowaniu ulic Buczka i Kościuszki budynek poniemieckiej remizy. Wykorzystano jego wyposażenie: wózek, sprzęt gaśniczy i hełmy. W przypadku pożaru rekwirowano przejeżdżający w tym czasie pojazd nadający się do ciągnięcia wózka pożarniczego, z reguły były to ciągniki Państwowych Gospodarstw Rolnych lub Ośrodka Transportu Leśnego. W 1957 roku jednostka OSP przeniosła się do pomieszczeń Gminnego Ośrodka Maszynowego. Jej prezesem został druh Marian Konieczny. W tym czasie rozpoczęła się w Kępicach budowa Zakładów Garbarskich. Ze względu na dużą ilość młodzieży podejmującej pracę w tym zakładzie, ochotnicza straż zaczęła się rozrastać. Zakład Garbarski stał się wspaniałym mecenasem jednostki i przeniósł jej siedzibę na teren swojego zakładu, wyposażył w nowoczesny na tamten czas sprzęt oraz umundurowanie. Etatowym Inspektorem Ochrony przeciwpożarowej w zakładzie był druh Karzimierz Woźniak. Do zasłużonych ludzi, którzy przyczynili się w tym okresie do rozwoju jednostki, należy zaliczyć pierwszego dyrektora Zakładu Garbarskiego – pana Bogdana Jancę, ówczesnego zastępcę dyrektora ds. technicznych – pana Zygmunta Semerka oraz pierwszego naczelnika OSP Kępice druha Mariana Rutkowskiego.

Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Sławomir Ziemianowicz

Prezes

Sylwia Ziemska

Skarbnik

Katarzyna Koniuszek

Sekretarz

Marian Tyc

Gospodarz

Tomasz Zagrajek

Członek zarządu

Członkowie OSP

członkowie OSP, którzy dzielą się na członków czynnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych, wspierających i honorowych.

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Nasza jednostka realizuje wiele różnych przedsięwzięć na terenie gminy Kępice nie tylko związanych z pożarnictwem. Członkowie chętnie włączają się w inicjatywy społeczne i kulturalne, które wspierają mieszkańców w życiu codziennym. Jednym z ostatnich, nowych zadań było czynne włączenie się w działania związane z pandemią. Ochotnicy zostali przeszkoleni z zakresu pomocy ofiarom covid 19 i pomagali osobom zarażonym. W dużej mierze polegała ona na dostarczaniu jedzenia i przewożenia osób na testy. W ostatnim czasie ze względu na zimowy okres i częste zapalenie sadzy w kominach, nasi strażacy ochotnicy wraz z kominiarzem prowadzą profilaktyczne spotkania z mieszkańcami miasta i gminy, w celu uczulenia mieszkańców na problem. Członkowie Osp w Kępicach tworzą wspólnie ze szkołą podstawową sztab WOśP, w którym aktywnie uczestniczy, a z roku na rok pobijany jest rekord w zbiórce pieniędzy. Przy różnych gminnych imprezach czy wydarzeniach często organizowane jest przez przeszkolonych ochotników pokaz pierwszej pomocy.

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content