Polski Czerwony Krzyż Pomorski Oddział Okręgowy

Opis organizacji

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. W swoich działaniach kierujemy się 7 zasadami.

Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż:

 • Upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego
 • Prowadzimy szkolenia oraz wykłady przybliżające tematykę regulacji obowiązujących żołnierzy i osoby cywilne w czasie trwania konfliktu zbrojnego, a także specjalistyczną bibliotekę, zawierającą największy w Polsce zbiór publikacji związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym (mph). W ramach edukacji z zakresu MPH oraz w trosce o zapewnienie jego poszanowania, współpracujemy bezpośrednio z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża, ośrodkami akademickimi oraz instytucjami państwowymi.
 • Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań
 • Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża ma na celu odnajdywanie zaginionych podczas wojen oraz łączenie rodzin.
 • Promocja honorowego krwiodawstwa
 • Prowadzimy kampanie i działania, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi.
 • Niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą
 • Niesiemy pomoc ofiarom w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof na świecie, jak również przygotowujemy społeczeństwo do właściwych zachowań w sytuacji podobnych kryzysów.
 • Opieka i pomoc socjalna
 • Działamy na rzecz osób najbardziej potrzebujących, ubogich, chorych, niepełnosprawnych oraz mniejszości narodowych.
 • Prowadzimy szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach programu „Godne Dzieciństwo” dożywiamy potrzebujące dzieci i zapewniamy im kompleksową opiekę, pozwalając na równy start w dorosłość.
 • Promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych
 • Przeciwdziałamy uzależnieniom, promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych.
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE
 • Jesteśmy liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Działamy bezpośrednio na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
 • Działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat
 • Prowadzimy liczne kampanie i programy edukacyjne skierowane bezpośrednio do dzieci i młodzieży: „Superwiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”, „Ratowniczek – pomaga ci pomagać”, „Dbam o swoje zdrowie”, „Nie bądź obojętny – naucz się pierwszej pomocy”. Organizujemy kolonie letnie i zimowe, prowadzimy placówki edukacyjno-oświatowe, opiekuńcze i socjalne. Nasi wolontariusze odbywają szkolenia niezbędne do wykonywania swoich zadań.
Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

 Działania Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża to przede wszystkim praca na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie społeczeństwa na krzywdę ludzką i promocja idei niesienia bezinteresownej pomocy.

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content