Rotary Club Sopot International

Opis organizacji

Rotary jest organizacją zrzeszającą liderów biznesowych i zawodowych zrzeszonych na całym świecie, którzy świadczą usługi humanitarne, promują wysokie standardy etyczne we wszystkich zawodach oraz pomagają budować dobrą wolę i pokój na świecie. W ponad 200 krajach na całym świecie około 1,2 miliona Rotarian należy do ponad 34.500 klubów Rotary. Członkostwo w klubie Rotary reprezentuje przekrój działalności społeczności oraz profesjonalnych mężczyzn i kobiet. Kluby Rotary na świecie spotykają się co tydzień i są apolityczne, niereligijne i otwarte na wszystkie kultury, rasy i wyznania.

Głównym celem Rotary jest służba – w społeczności, w miejscu pracy i na całym świecie. Rotarianie opracowują projekty prac społecznych, które dotyczą wielu z najbardziej krytycznych problemów współczesności, takich jak zagrożone dzieci, ubóstwo i głód, środowisko, analfabetyzm i przemoc. Wspierają również programy dla młodzieży, możliwości edukacyjne i wymiany międzynarodowe dla uczniów, nauczycieli i innych specjalistów oraz rozwój zawodowy i kariery. Mottem Rotary jest służba ponad sobą.

Chociaż kluby Rotary opracowują autonomiczne projekty charytatywne, wszyscy Rotarianie na całym świecie są zjednoczeni w kampanii na rzecz globalnego wyeliminowania choroby polio. W latach 80. Rotarianie zebrali 240 milionów dolarów na zaszczepienie dzieci na całym świecie; do 2005 roku, stulecia Rotary i docelowej daty certyfikacji świata wolnego od polio, program PolioPlus przeznaczy na ten cel 500 milionów dolarów. Ponadto Rotary zapewniło armię ochotników do promowania i pomocy podczas krajowych dni szczepień w krajach z polio-endemią na całym świecie.

Rotary Foundation of Rotary International jest korporacją non-profit, która promuje zrozumienie świata poprzez międzynarodowe programy pomocy humanitarnej oraz wymiany edukacyjne i kulturalne. Jest wspierany wyłącznie przez dobrowolne składki Rotarian i innych, którzy podzielają jego wizję lepszego świata. Od 1947 r. Fundacja przyznała ponad 1,1 mld U SD dotacji humanitarnych i edukacyjnych, inicjowanych i zarządzanych przez lokalne kluby i dystrykty Rotary.

Zespół

Julian Gilbert

Prezydent

Ewa Okrucińska

Wice-prezydent

Barbara Sergot-Golędzinowska

Skarbnik

Christian Orobello

Sekretarz

Bendt Haverberg

Oficer

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Druk protez rąk dla dzieci metodą 3D
Wspomaganie żywienia osób bezdomnych w Sopocie
Edukacja nt. zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego
Zakup sprzętu medycznego dla hospicjów i szpitali
Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content