Stowarzyszenia ArtLandia PLUS

Opis organizacji

Stowarzyszenie działa od maja 2019r. Wpisane jest do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Stowarzyszenie ArtLandia PLUS realizuje działania skierowane do dzieci i dorosłych. Głównym celem stowarzyszenia jest rozwój aktywności społecznej. Stowarzyszenie zajmuje się upowszechnieniem form współdziałania, gospodarowania oraz aktywizacji różnych grup społecznych oraz instytucji. Organizuje wykłady, szkolenia, warsztaty, animacje, zajęcia, imprezy kulturalne, wycieczki, spotkania i inne imprezy i działania, m.in. o charakterze oświatowym, kulturalnym, rekreacyjnym, relaksacyjnym, zdrowotnym. Swoje cele stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, samorządami, sołectwami, parafiami, instytucjami kultury.

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Monika Pietrasiak

przedstawiciel stowarzyszenia, osoba odpowiedzialna za pisanie, koordynowanie i realizację działań i projektów na równi z pozostałymi członkami

Rafał Pietrasiak

Członek stowarzyszenia

Ewelina Zakrzewska

Członek stowarzyszenia

Marcin Zakrzewski

Członek stowarzyszenia

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Stowarzyszenie angażuje się w lokalne życie społeczne, poprzez udział w akcjach charytatywnych, piknikach, zbiórkach, spotkaniach integracyjnych, dbaniu o czystość i zagospodarowanie najbliższej przestrzeni, także w innych działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Stowarzyszenie zrealizowało projekty w ramach podpisanych umów: Umowa darowizny w 2019r. z Fundacją BNP Paribas, obejmująca realizację działania na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności, poprzez realizację warsztatów „Zdrowe odżywianie w dojrzałym wieku”. Porozumienie o współpracy z lutego 2020r., pomiędzy Fundacją BNP Paribas a Stowarzyszeniem ArtLandia PLUS, obejmujące realizację projektu społecznego o nazwie „Ekologiczne Odżywianie – Świadomy Senior”. Umowa o przyznaniu pomocy, zawarta w listopadzie 2019r., pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku, a Stowarzyszeniem ArtLandia PLUS, obejmująca realizację projektu „Styl Seniora”. Umowa o przyznaniu pomocy zawarta dnia 20.11.2019r., pomiędzy Województwem Pomorskim, a Stowarzyszeniem ArtLandia PLUS, obejmująca realizację projektu „PLUS dla dojrzałej aktywności – pobudzenie aktywności seniorów poprzez cykl szkoleń i organizację konferencji o tematyce historycznej”. Umowa o powierzenie grantu z maja 2021r., zawarta z Powiślańską Lokalną Grupą Działania, obejmująca realizację projektu „W stronę ekoglogii”. Edukacyjno-poznawcza wycieczka. Umowa o przyznaniu pomocy zwarta dnia 28.05.2021r. pomiędzy Województwem Pomorskim, a Stowarzyszeniem, obejmująca realizację projektu „PLUS dla dojrzałej aktywności – warsztaty ruchowo/relaksacyjne i integracyjne dla seniorów z obszaru PLGD”. Umowa darowizny z grudnia 2021r., zawarta pomiędzy Fundacją BNP Paribas, a Stowarzyszeniem, obejmująca realizację działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, promocji organizacji wolontariatu oraz integracji społecznej. Obecnie Stowarzyszenie zamierza realizować działania na rzecz młodzieży, w celu umożliwienia jej wyboru dalszej drogi kształcenia i tym samym przyszłego zawodu oraz działania na rzecz promocji pięknego regionu powiatu kwidzyńskiego, pod kątem kulturalnym, architektonicznym oraz środowiskowym. Działania promujące mają umożliwić zwiedzającym turystom, ciekawą podróż po obszarze Gmin: Prabuty, Ryjewo, Kwidzyn, Sadlinki i Gardeja.

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content