Stowarzyszenie na Rzecz Miasta i Gminy Kępice "Razem dla Kępic"

Opis organizacji

Misja: celem stowarzyszenia jest wykorzystywanie walorów przyrodniczych, służących zrównoważonemu rozwojowi gospodarczemu Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem gminy Kępice, działania proekologiczne, w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, promowanie turystyki, krajoznawstwa, sportu i rekreacji.

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content