Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Wiatraczek"

Opis organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku, powstało w czerwcu 2011 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Opieką stowarzyszenia objętych jest trzydzieścioro dzieci, w różnym wieku i z różnymi potrzebami. Każde dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, a dotyczą one: autyzmu, zespołu Downa, porażenia mózgowego, epilepsji, cytomegalii, białaczki, zespołu Leigha oraz całościowego zaburzenia rozwoju. Działamy na zasadach non-profit.

Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym, wdrażanie ich do aktywnego życia społecznego, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz wspieranie i pomoc dla opiekunów tych osób.

Naszą misje realizujemy poprzez wielokierunkową aktywność, w ramach której organizujemy:

  • zajęcia indywidualne i grupowe dla osób niepełnosprawnych, takie jak zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, ogólnorozwojowe,
  • spotkania grupy wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, w ramach których zapraszamy specjalistów, terapeutów i urzędników,
  • warsztaty i zajęcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych,
  • spotkania i wyjazdy integracyjne dla rodzin wychowujących osoby niepełnosprawne,
  • akcje społeczne na temat osób niepełnosprawnych (Światowy Dzień Zespołem Downa, Dzień Autyzmu, Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych),
  • zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych na temat osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowotnej.
Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Jolanta Książek

Prezes stowarzyszenia

Marta Poziarska

Wiceprezes stowarzyszenia

Honorata Malczewska

Skarbnik

Lisowska Kamila

Kamila Lisowska

Sekretarz

Katarzyna Dobrowolska

Członek zarządu

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Obecnie zakończyliśmy realizację projektu wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów "Pomoc potrzebna od zaraz".
Realizujemy zajęcia:
  1. Zumby dla OZN i ich opiekunów
  2. Zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla OZN i ich opiekunów
  3. Zajęcia rehabilitacyjne na basenie dla opiekunów OZN
Przygotowujemy się do akcji społeczno -informacyjnej "Powitaj wiosnę z zespołem Downa"
INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content