Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów

Opis organizacji

Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów zostało zainicjowane w grudniu 2014 r. Wówczas spotkała się grupa inicjatywna złożona z mieszkańców sołectw gminy Bytów z zamiarem utworzenia stowarzyszenia, które mogłoby pozyskiwać środki i aktywnie działać na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gminy Bytów. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w lutym 2015 r, natomiast od 2019 r. podmiot posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Zasadniczym celem funkcjonowania stowarzyszenia jest działanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Bytów i jej mieszkańców oraz koordynacja inicjatyw społecznych w tym zakresie. Stowarzyszenie realizuje inicjatywy społeczno-kulturalne ukierunkowane na wsparcie mieszkańców miejscowości sołeckich, między innymi półkolonie i zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjno-sportowe dla dzieci w okresie ferii zimowych, cykliczne kaszubskie biesiady propagujące kulturę i tradycję regionalną oraz integrujące lokalną społeczność. Realizuje inicjatywy wspierające osoby niepełnosprawne i starsze poprzez organizację turystycznych wyjazdów integracyjnych, aktywnie wspiera sport i kulturę fizyczną poprzez organizację cyklicznych Bytowskich Maratonów Rowerowych MTB, pozyskuje środki zewnętrzne na rozwój i doposażenie terenów rekreacyjno-zabawowych, wspiera postawy obywatelskie poprzez aktywne promowanie inicjatyw zgłaszanych w ramach budżetu obywatelskiego gminy Bytów. Powyższe działania organizacja realizuje dzięki pozyskiwanym środkom publicznym. Ponadto stowarzyszenie współfinansuje programy stypendialne dla maturzystów we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi. Działalność stowarzyszenia przyczynia się systematycznie do likwidacji barier w komunikowaniu się oraz wspomaga budowanie i utrzymywanie więzi wspólnotowych wśród społeczności zamieszkującej tereny wiejskie gminy Bytów.

Odwiedź naszą witrynę

Zespół

Eugeniusz Wiatrowski

Prezes

Piotr Gliszczyński

Wiceprezes

Ewa Pawłowska

Skarbnik

Artur Wardyn

Członek Zarządu

Edyta Pobłocka

Członek Zarządu

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content