Stowarzyszenie Pasjonatów Sportów Elektronicznych

Opis organizacji

Stowarzyszenie powstało z grupy nieformalnej tj. “Miłośnicy E-sportu” w ramach projektu “Gracze dla Graczy” dofinansowanego przez Program Akumulator Społeczny. Projekt polegał na realizacji warsztatów, które związane były z prowadzeniem organizacji pozarządowej oraz e-sportem. Grupa, której pierwszymi członkami byli wolontariusze, pasjonaci e-sportu oraz gracze przekazała zdobytą wiedzę kolejnym osobom. Jednak na tych działaniach nie poprzestano, kolejnym etapem działań była organizacja turnieju w grze komputerowej Counter Strike Global Offensive, co cieszyło się sporym zainteresowaniem wśród młodzieży. Dzięki podjętym działaniom na rzecz społeczeństwa oraz współpracy członków grupy we wrześniu 2020 r zadecydowano o powołaniu i zawiązaniu Stowarzyszenia Pasjonatów Sportów Elektronicznych. Poprzez grupy docelowe działań SPSE rozumie się głównie pasjonatów, oraz aspirujących graczy w dziedzinie e-sportu. Jednakże, stowarzyszenie nie zamyka się jedynie na e-sport, każdy kto ma ciekawy pomysł wpisujący się w działalność statutową organizacji, która pozwala na wiele działań, może się zgłosić z chęcią współpracy. SPSE aktywnie wspiera grupy nieformalne oraz wolontariuszy. Działania, które do tej pory zostały zrealizowane, miały zasięg ogólnopolski oraz lokalny. Zasięg ogólnopolski skupia głównie działania w obszarze e-sportu, które mają na celu wspieranie młodych zdolnych graczy oraz dążenie do profesjonalizacji amatorskiej sceny e-sportowej. Natomiast zasięg lokalny obejmuje działania w obszarze kaszubszczyzny, wolontariatu, pomocy społecznej, edukacji i kultury. Ponadto, organizacja prowadzi własną drużynę e-sportową “Saiyans eSports”, która na dzień dzisiejszy skupia się na tytule esportowym Counter-Strike: Global Offensive. Organizacja tworzona jest przez pasjonatów, ludzi ambitnych, gotowych do działania, a przede wszystkim ludzi, którzy nie boją się podejmować wyzwania.

Misją Stowarzyszenia Pasjonatów Sportów Elektronicznych jest działanie w myśl hasła “Działamy dla Twojej pasji”. Przedsięwzięcia, które podejmujemy opierają się na organizacji lig i turniejów dla amatorskich i półprofesjonalnych drużyn, prowadzeniu własnej drużyny e-sportowej, propagowaniu wartości i korzyści płynących z e-sportu oraz tworzeniu przestrzeni dla pasjonatów sportów elektronicznych.

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Patryk

Wolontariusz

Jarosław

Wolontariusz e-sport

Kamil

Wolontariusz pomocniczy

Mikołaj

Wolontariusz w obszarze kaszubszczyzny

Wiktor M

Wolontariusz e-sport

Antoni

Wolontariusz SKW

Tomek

Wolontariusz projekty innych organizacji

Kacper

Wolontariusz e-sport

Mateusz

Wolontariusz w obszarze kaszubszczyzny

Wiktor

Wolontariusz e-sport

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Działania zrealizowane w roku 2020

Rok 2020, w którym założono stowarzyszenie nie pozostał bierny. Założono drużynę e-sportową „Saiyans eSports” oraz zorganizowano pierwszą edycję Plebiscytu Przyjaciela SPSE, podczas której wręczono nagrody osobom zasłużonym w utworzenie SPSE. Oprócz spraw organizacyjnych związanych z założeniem organizacji podjęto pierwsze działanie rozwojowe, mianowicie nawiązano współpracę z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku. 

Działania zrealizowane w roku 2021
 1. Projekt “E-sportowe Brusy” W kwietniu 2021 organizacja pozyskała dofinansowanie na swój pierwszy projekt pt. “E-sportowe Brusy”, który został dofinansowany w ramach Otwartego Konkursu Ofert Gminy Brusy. Organizacja pozyskała środki głównie na realizację dwóch edycji Mistrzostw SPSE, które odbyły się w kwietniu oraz we wrześniu. Poprzez organizację projektu pozyskano kompetencje miękkie, do których wlicza się umiejętności organizacyjne i społeczne dla realizatorów projektu. Natomiast grupa docelowa nabyła kompetencje miękkie takie jak umiejętność pracy w drużynie.
 2. Weekendowa Liga SPSE SPSE samodzielnie zorganizowało amatorską ligę w której udział wzięło 16 drużyn. Czas trwania Ligi wynosił 7 tygodni, a realizowana była w miesiącach luty – kwiecień.
 3. Udział drużyny Saiyans eSports w lidze ARRMY oraz amatorskich turniejach.
 4. Współorganizacja Rajdu Rowerowego szlakiem Anny Łajming W czerwcu SPSE razem z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku zorganizowało Rajd Rowerowy szlakiem Anny Łajming. Uczestnicy rajdu w ramach udziału w wydarzeniu poszerzyli kompetencje twarde o wiedzę na temat życia kaszubskiej pisarki Anny Łajming.
 5. Nawiązanie współpracy z Fundacją Neuron
 6. Wsparcie grupy nieformalnej “Pasjonaci Buczki” W ramach Programu Nowy Akumulator Społeczny SPSE pomogło w uzyskaniu dofinansowania na projekt “Z buczką na Ty!”, w ramach którego organizowano szkolenia dla młodzieży i chętnych osób z buczki oraz zorganizowano mistrzostwa w buczkę. W ramach projektu przeprowadzono akcję informacyjną na temat buczki, której celem było rozwijanie kompetencji twardych takich jak wiedza na w.w temat oraz nabycie umiejętności gry w buczkę.
 7. Nawiązanie współpracy z Fundacją Teatrikon – wsparcie projektu “Turniej Trójgamiczny”
 8. Pozyskanie mini grantu przez wolontariuszy SPSE w ramach Inicjatyw Korpusu Solidarności na projekt “Let’s Play” W ramach projektu zorganizowano event gier planszowych, który był otwarty dla środowiska lokalnego. Podczas eventu promowano Korpus Solidarności, a uczestnicy projektu poszerzyli kompetencje twarde o umiejętność gry w poszczególne „planszówki” oraz miękkie o rozwój logicznego myślenia i pracę indywidualną.
 9. Uzyskanie przez SPSE Certyfikacji Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom

Działania na które zamierzono pozyskać dofinansowanie w 2021 roku.

Nazwa projektu Oczekiwany rezultat w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i twardych Planowane działania „Siła e-sportu” Zwiększenie: aktywności społecznej obywateli, wiedzy w zakresie wolontariatu, wiedzy na temat e-sportu, umiejętności pracy w grupie -Amatorskie Mistrzostwa Polski SPSE w Counter Strike Global Offensive -Wsparcie Saiyans eSports -Wsparcie Instytucjonalne SPSE -Film podsumowujący projekt „Otwórz się na e-sport!” Zwiększenie: świadomości na temat e-sportu, umiejętności komunikacyjnych, kontroli stresu, umiejętności pracy w grupie -Spotkania organizacyjne -Szkolenia zarządu SPSE -Kampania społeczna -Mistrzostwa SPSE w grze wideo Counter Strike Global Offensive -Film podsumowujący projekt -Ewaluacja „E-sport z Łukasiewiczem” Zwiększenie: umiejętności graczy z małych miejscowości, wiedzy na temat e-sportu, umiejętności interpersonalnych i pracy w zespole, poczucia własnej wartości, kontroli stresu -Fundusz Inicjatyw e-sportowych -Turniej CS:GO o puchar Łukasiewicza (2 edycje) -Studio komentatorskie -Drużyna e-sportowa Saiyans eSports -Stowarzyszenie – wsparcie instytucjonalne -Film podsumowujący projekt -Centrum e-sportowe -Plebiscyt „Przyjaciela SPSE” -Debata „Oblicza polskiego e-sportu -Turnieje LAN w szkołach średnich -Spotkania organizacyjne

„Be safe” Zwiększenie wiedzy na temat: zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa w sieci, pierwszej pomocy, uzależnień Zwiększenie: poziomu integracji pomiędzy uczniami a nauczycielami, autorytetu służb -Prelekcje nt. zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, bezpieczeństwa na drodze oraz pierwszej pomocy dla klas IV-VI -Prelekcje nt. zdrowia psychicznego, bezpieczeństwa w sieci i uzależnień -Spotkania z przedstawicielami służb -Konkurs artystyczny „Jestem bezpieczny” (kl. I-III SP) -Konkurs „Wiem, pomagam” (kl. IV-VI SP) -Konkurs „Jestem świadomy” (kl. VII-VIII SP) -Konkurs „Działam bezpiecznie” (kl. VII-VIII SP) “Spektakl pt. “Rozmòwë Pòlôchów z Kaszëbama” Zwiększenie wiedzy na temat: Kaszub, języka kaszubskiego oraz kultury regionu -Rekrutacja członków grupy inicjatywnej -Promocja projektu -Tworzenie scenariusza -Próby z aktorami -Przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii, muzyki, oświetlenia -Próby generalne -Przygotowanie organizacyjne spektakli -Promocja spektakli -Realizacja wystąpień teatralnych -Podsumowanie i rozliczenie projektu „Rozwój i wsparcie instytucjonalne SPSE” Zwiększenie możliwości, zasięgu oraz różnorodności działań stowarzyszenia w ramach realizowanych projektów -Zakup sprzętu, materiałów biurowych, bilbordu, komunikatora głosowego -Stworzenie strony WWW oraz szkolenie z obsługi -Szkolenia dla zarządu SPSE -Stworzenie pakietu usług i produktów -Stworzenie pakietu ofert współpracy dla NGO i grup nieformalnych -Stworzenie oferty współpracy dla potencjalnych sponsorów -Rozpoczęcie procesu sieciowania e-sportu oraz stworzenie stałych lig -Powołanie federacji e-sportowej oraz wnioskowanie o utworzenie ustawy o e-sporcie lub gruntownej nowelizacji ustawy o e-sporcie

Działania zrealizowane w roku 2022
 1. Udział członków SPSE w projekcie pn. “Inspirujących lekcji skutecznego zarządzania pomorskimi NGO”
 2. Nawiązanie współpracy z Arevelk Studio
 3. Realizacja projektu “E-sportowe Brusy 2022”
 4. Wsparcie promocyjne Gminy Brusy w obszarze pomocy dla Ukrainy

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content