Stowarzyszenie Tuchomskich Seniorów

Opis organizacji

Stowarzyszenie Tuchomskich Seniorów powstało na bazie istniejącego od 1989 roku Koła Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Tuchomiu. Zostało zarejestrowane w KRS dnia 22.04.2016r. Stowarzyszeniem kieruje 7-osobowy zarząd.

Celem Stowarzyszenia jest:

 • wielokierunkowe wspieranie osób, które ukończyły 60 lat, emerytów , rencistów oraz osób niepełnosprawnych
 • aktywizacja osobista i społeczna seniorów
 • organizacja życia kulturalnego osób starszych
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • popularyzowanie tradycji kulinarnej regionu
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami realizującymi podobne cele
 • wspieranie działań na rzecz integracji międzypokoleniowej

Zarząd Stowarzyszenia realizuje swoje cele poprzez pozyskiwanie środków finansowych takich jak dotacje samorządowe, darowizny, zapisy, co umożliwia:

 • organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdu do kin, teatru oraz na koncerty
 • przeprowadzanie szkoleń, wykładów i warsztatów edukacyjnych
 • podejmowanie innych form działania na rzecz członków stowarzyszenia

Na przestrzeni ostatnich lat do STS należy średnio 100 członków , w tym 2-3 członków honorowych (osoby, które ukończyły 90 lat)

Zespół

Ewa Kalisz

Prezes stowarzyszenia, była wieloletnim pracownikiem kultury

Stefania Łączkowska-Malczewska

V-ce – przewodnicząca, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej w rzecz seniorów

Bernadetta Kaszubowska

Sekretarz, posiada olbrzymie doświadczenie pracy w administracji

Małgorzata Bujnowska-Drozdowska

Skarbnik, ma olbrzymie doświadczenie w przygotowywaniu spotkań, organizowaniu imprez

Julia Wrzesińska

to świetny pedagog i społecznik

Bogusława Ryngwelska

to fantastyczny społecznik, znający i rozumiejący potrzeby innych, sołtys Tuchomia

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Od początku naszej działalności w roku 2016 zrealizowaliśmy wiele zadań mających na celu wsparcie kultury, sztuki, dziedzictwa kulturalnego zarówno na ternie naszej gminy jak i województwa poprzez uczestnictwu w wycieczkach i spotkaniach integracyjno-szkoleniowych. Na rok 2022 mamy zaplanowane wzorem lat ubiegłych:

 • 5 wycieczek krajoznawczo- etnograficznych, w tym udział w przedstawieniu w teatrze, kinie bądź operze, cykl szkoleń o ziołach, święto Seniora i Jubilata, święto ziemniaka przy ognisku oraz spotkanie wigilijne – można przyjąć powyższe działania za cykliczne

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content