Yacht Club Rewa

Opis organizacji

Yacht Club Rewa jest stowarzyszeniem żeglarskim mającym na celu wychowanie dzieci i młodzieży oraz rozwój niekomercyjnego żeglarstwa. U nas każdy może nauczyć się żeglować bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Jest to możliwe tylko dzięki licznemu wsparciu naszych sympatyków (zarówno osób fizycznych, jak również firm i instytucji) w postaci wsparcia rzeczowego, finansowego oraz ponad stu wolontariuszy. Młodzież, która bezpłatnie nauczyła się żeglować w naszym klubie, szkoli młodszych kolegów i koleżanki, a najbardziej aktywni mogą znaleźć u nas zatrudnienie w roli instruktorów. Naszymi podopiecznymi są m.in. podopieczni domów dziecka, osoby z niepełnosprawnościami, młodzież sprawiająca problemy wychowawcze. Żeglarstwo, by było bezpieczne wymusza na członkach załogi współprace między sobą, podporządkowanie się kapitanowi oraz wykazanie się odpowiedzialnością, co pomaga nam na wprowadzenie na dobrą ścieżkę nawet najbardziej zagubione osoby. W naszym klubie nie ma miejsca na brak szacunku, wulgarne słownictwo, alkohol, papierosy, czy inne używki. Poza szkoleniem dzieci i młodzieży, organizujemy regaty, kursy, imprezy integracyjne dla firm, rejsy, wyjazdy narciarskie i inne wydarzenia około żeglarskie. W zaledwie kilkunastoletniej historii klubu, pojawił się jeden zawodnik, który poszedł ścieżką stricte sportową, a jego największym osiągnięciem było 6. miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów w klasie Finn.

Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Zarząd Klubu

Sprawuje nadzór nad działalnością klubu, prowadzi sprawy administracyjne, podejmuje decyzje dotyczące bieżącej działalności oraz kierunków rozwoju klubu.

Jędrzej Charłampowicz

Koordynator ds. szkoleniowych. Jest odpowiedzialny za wszelkie aspekty dotyczące szkolenia żeglarskiego. Koordynuje pracą trenerów, instruktorów i wolontariuszy. Opracowuje programy i wytyczne szkoleniowe, a także utrzymuje bieżące i pozyskuje nowe kontakty sponsorskie.

Kacper Frąckowiak

Koordynator ds. organizacyjnych. Jest odpowiedzialny za wszelkie sprawy organizacyjne i administracyjne. Planuje kalendarz imprez, czuwa nad prawidłową organizacją wydarzeń klubowych, pozyskuje środki zewnętrzne, prowadzi nabory do grup szkoleniowych, opracowuje grafiki zajęć, a także sędziuje wszystkie klubowe regaty.

Marcin Kuptz

Koordynator ds. technicznych. Jest odpowiedzialny za wszelkie sprawy techniczne - naprawy, remonty i zakupy dotyczące obiektów, sprzętu i wyposażenia. Koordynuje pracą bosmanów i wolontariuszy. Nadzoruje wypożyczalnię sprzętu, a także prowadzi szkoleniowe zajęcia motorowodne.

Maciej Angielczyk

Trener. Prowadzi żeglarskie zajęcia szkoleniowe, głównie dla najmłodszych grup. Wspiera merytorycznie przygotowanie programów szkoleniowych.

Mateusz Kreft

Bosman. Jest gospodarzem klubowych obiektów, opiekuje się klubowym sprzętem, prowadzi bieżące naprawy i remonty. Dba o prawidłowe wyposażenie zgodne ze standardami bezpieczeństwa. Prowadzi wypożyczalnię sprzętu.

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Naszym głównym przedsięwzięciem są bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, głównie z gminy Kosakowo. W ramach tego prowadzimy Całoroczną Szkółkę Żeglarską oraz Kursy żeglarskie i motorowodne – zadania dofinansowane przez Gminę Kosakowo. Organizujemy także kursy na stopnie żeglarza jachtowego i sternika motorowodnego, wakacyjne półkolonie żeglarskie, obozy narciarskie, ogólnodostępne regaty rekreacyjne na łodziach klasy Puck oraz regaty sportowe na łodziach klasy Finn, Vaurien, Nautica 450, a także projekty szkoleniowe z dofinansowaniem UE. W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację projektu “Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo” w ramach którego szkolić będziemy uczniów z 14 szkół z naszego regionu. W niedalekiej przyszłości planujemy utworzenie sekcji żeglarstwa morskiego oraz rozwój sekcji narciarskiej i snowboardowej.

Galeria

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content